Privacy verklaring

Vlieg-Taxi is een handelsnaam van Taxibedrijf Schoon, ingeschreven in het handelsregister onder KVK nummer 65039327. Gevestigd aan de Kerklaan 31R, 1723KA te Noord-Scharwoude. U kunt ons bereiken op 072-4444333, info@vlieg-taxi.nl of via het contactformulier op www.vlieg-taxi.nl

Welke persoonsgegevens leggen we vast?
Wij leggen de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.

Waarom leggen wij persoonsgegevens vast?
Als u informatie opvraagt, of een reservering maakt, hebben wij uw gegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen we gebruiken om uw reservering te bevestigen, en u op de hoogte te houden van wijzigingen. 

Waarom gebruiken wij cookies op de site?
Op www.vlieg-taxi.nl gebruiken we analytische cookies; dit zijn cookies die ons helpen inzicht te krijgen in hoe onze site wordt gebruikt en hoe we deze verder kunnen verbeteren. Deze cookies zijn geanonimiseerd; we kunnen dus niet precies zien wie onze site bezoekt.

Hoe hebben we uw persoonsgegevens beveiligd?
Vlieg-Taxi heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Vlieg-Taxi deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, echter alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de reservering en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Vlieg-Taxi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, tenzij we op grond van een wettelijke regeling de gegevens langer moeten bewaren. Aansluitend aan deze periode worden de persoonsgegevens vernietigd.

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De persoonsgegevens die Vlieg-Taxi van u heeft vastgelegd zijn op verzoek tot inzage, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering, via email (info@vlieg-taxi.nl)  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, Postbus 93374 2509 AJ Den Haag) , indien u van mening bent dat wij niet op de juiste wijze omgaan met uw persoonsgegevens.